هادی مفاخریان

مدرس هوش و استعداد تحلیلی

  • مؤلف و همکار مؤلف در کتابهای مطرح هوش و استعداد تحلیلی تیزهوشان
  • همکار مؤلف در کتاب هوش مالتیپل ششم
  • کارشناس ارشد رایانه
  • مسلط به زبان انگلیسی و فرانسه
  • مدرس مدارس برتر تهران