سهیل هادیان

مولف کتابهای ریاضی تیزهوشان خیلی سبز و هوش مالتیپل خیلی سبز

ریاضی تیزهوشان مهر ماه و مولف آزمونهای مبتکران

طراحی آزمونهای ممتا

مدرس پر انرژی و توانمند هنر آموزش

مدرس مدارس برتر تهران،نوآور،نیکان،علوی،جنت،درخت دانش،دی و …

فوق لیسانس عمران سازه از دانشگاه خواجه نصیر

مدرس پروازی استانهای کشور

مدرس آموزشگاههای مبتکران،واله،نخبه پروران،هوشلند،خط علم و …

سابقه 10 سال تدریس