رضا ابراهیم زاده

مدرس شیمی

مدرس مدرسه حلی و فرزانگان تهران و تیزهوشان تهران

فارغ التحصیل دانشگاه تهران

سابقه تدریس:30 سال

استاد پروازی استانهای کشور

مدرس برترین آموزشگاهای تهران