دکتر امیرکیوان سیف

مدرس زیست

مدرس مدارس فرزانگان و حلی تهران (تیزهوشان تهران)

دکترای پزشکی از دانشگاه تهران

طراح آزمونهای قلم چی مرات و حلی سنج

مدرس مدارس برتر تهران،مصباح،نورآور،علوی و …

استاد پروازی استانهای تهران

سابقه تدریس 18 سال