بهنام رضایی

مدرس فیزیک

مولف علوم ششم انتشارات کاگو و علوم ششم انتشارات پویش

مدرس 140 جلسه فیلم آموزش در انتشارات مبتکران

مدرس 30 جلسه فیلم آموزشی انتشارات گاج (دکتر آی کیو)

کارشناس ارشد عمران در دانشگاه سراسری قزوین

طراح آزمونهای کشوری مبتکران

مدرس مدارس برتر تهران علامه طباطبایی.مهدوی.طلایه داران.درخت دانش.نگاه نو.هدف.علوی.حامد