این دوره با هدف آمادگی دانش آموزان پایه ششم (برای درس ریاضی) ، که علاقمند بودند در ایام تابستان 1402 از فرصت خود استفاده نموده و از شیوه آموزش تلفیقی بهره ببرند، طراحی شده بود.
در این دوره آموزش ها توسط اساتید ، ضبط شده و بصورت آفلاین در اختیار دانش آموزان قرار گرفت.
پشتیبانان نیز با تمامی دانش آموزان ارتباط تلفنی و دورهمی های اینترنتی برگزار نمودند. 
میزان رضایتمندی از کیفیت برگزاری این دوره در ایام تابستان  4.3 ارزیابی شد.

4.3/5

 

 

 

 

پایه ششم

دروس

تعداد جلسه درسی

ریاضی

5

مشاوره

2

آزمون

1

جمع کل

8