این دوره با هدف آمادگی دانش آموزان پایه دهم و یازدهم رشته های ریاضی، تجربی و انسانی که علاقمند بودند در ایام تابستان 1402 از فرصت خود استفاده نموده و از شیوه آموزش تلفیقی بهره ببرند، طراحی شده بود.
در این دوره آموزش ها توسط اساتید ، ضبط شده و بصورت آفلاین در اختیار دانش آموزان قرار گرفت.
پشتیبانان نیز با تمامی دانش آموزان ارتباط تلفنی و دورهمی های اینترنتی برگزار نمودند. 
میزان رضایتمندی از کیفیت برگزاری این دوره در ایام تابستان  4.6 ارزیابی شد.

4.6/5

 

 

 

 

گروه ریاضی و تجربی

دروس

تعداد جلسه

ریاضی

5

فیزیک

5

شیمی

5

زیست

5

مشاوره

3

آزمون

2

جمع کل

25

 

 

 

 

       گروه انسانی

دروس

تعداد جلسه

ریاضی و آمار

6

منطق و فلسفه

4

عربی

5

مشاوره

3

آزمون

2

جمع کل

20