ساختار و دپارتمان موسسه هنر آموزش

مدیر موسسه

دکتر نسترن کیوان

به نام خالق زیبایی

اساس هنراموزش برپایه عشق است، عشق به دانش‌آموزان میهن عزیزمان ایران

عدالت آموزشی واژه‌ایی است که از نظر تا عمل فاصله زیادی را در خود جای داده‌است. با توجه به اینکه دانش‌آموزان امروز، مدیران و جامعه لایق فردا هستند، تمام تلاش کادر موسسه هنرآموزش تحقق واژه عدالت آموزشی است، در حد توان و بضاعت، تا بتوانیم با رساندن خدمات آموزشی با کیفیت استاندارد به سراسر کشور در کنار همه سازمان‌ها، نهادها و فعالین حوزه آموزش سهم خود را به میدان بیاوریم.

نسل آینده را دریابیم …

                                   بر سر آنم گر ز دست برآید

                                   دست به کاری زنم که غصه سرآید

دپارتمان آموزش

دپارتمان مشاوره

اساتید دوره ابتدایی دوم

اساتید دوره متوسطه اول