ویژگی های دوره اول متوسطه

  • فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد
  • به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی
  • جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی
  • برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف
  • حال و آینده شناخت فراوان جامعه
  • ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ
  • لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز

جدیدترین محصولات دوره اول متوسطه